Over djaring

Djaring is een communicatie portal, die allerlei informatiebronnen voor en over Molukkers aan elkaar wil knopen en de informatie op een speelse en visueel aantrekkelijke manier presenteert. De naam ‘djaring’, welke (vis)net betekent in het maleis, versterkt het bij elkaar ‘vangen’ van alle mogelijke websites, videosites, databanken en bibliotheken, die op elk gebied informatie over Molukkers bezit.

Djaring is ook een virtuele ontmoetingsplek, waar je met anderen jouw interesses kan prikkelen, jouw vragen kan stellen en jouw weetjes kan delen of waar je een evenementen agenda kan vinden van de verschillende Molukse instanties en organisaties die zich hebben ‘aangeknoopt’ aan Djaring.

Zoals onze voorouders de visnet gebruikten om vis te vangen en vis met elkaar te delen om zo voor elkaar te zorgen, zo wil Djaring ook een knooppunt zijn in een net van verleden, heden en toekomst om het Moluks Erfgoed te delen en ervoor te zorgen dat het voortleeft in hen die de toekomst hebben.

MELD MIJ GRATIS AAN